طرح‌های عمرانی آبرسانی شرکت آب و فاضلاب شهر تهران که در هفته دولت بهره‌برداری می‌شوند از سوی معاونت طرح و توسعه این شرکت اعلام شد. به گزارش روابط عمومی آبفای شهر تهران، تعداد ۸ طرح در هفته دولت امسال به بهره‌برداری می‌رسند که به قرار زیر است:

ایستگاه پمپاژ مخزن ۸۱ به ۸۵ با دبی پمپاژ یک هزار و ۸۰۰ متر مکعب بر ساعت و هزینه ۴میلیارد و ۹۸۵میلیون ریال که آب مورد نیاز مناطق زیرپوشش مخزن ۸۵ از جمله شهرک‌های نفت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، ارغوان و مرادآباد را تامین می‌کند.

مدت زمان تکمیل این طرح دو سال به طول انجامیده است.

همچنین جاده دسترسی و محوطه‌سازی ایستگاه پمپاژ ۸۱ با حجم یک هزار متر مکعب و هزینه ۵۰۰میلیون ریال. خط رانش از مخزن ۸۱ به مخزن ۸۵ به قطر یک هزار میلیمتر و به طول ۲هزار و ۶۳۰ متر و هزینه ۷میلیارد و ۸۱۵میلیون ریال. مخزن ۸۵ که گنجایش آن ۱۷هزار و ۵۰۰ متر مکعب بوده با هزینه ۶میلیارد و ۲۷۰میلیون ریال. شبکه زیر پوشش مخزن ۸۵ با برآورد هزینه ۹میلیارد ریال و حجم عملیات ۱۴هزار متر طول که مدت زمان اجرای آن ۲۶ ماه طول کشیده. تلمبه‌خانه مخزن ۷۵ شهرک محلاتی با دبی پمپاژ دوهزار و ۱۸۰ مترمکعب بر ساعت و برآورد هزینه چهارمیلیارد و پانصد میلیون ریال. مخزن ۷۷ شهرک محلاتی با گنجایش ده‌هزار مترمکعب و برآورد هزینه پنج‌میلیارد ریال به مدت ۲۴ ماه.

شبکه زیرپوشش مخزن ۷۷ محلاتی با حجم عملیات سه‌هزار متر طول و هزینه اجرای چهارمیلیارد و ۷۱میلیون ریال و مدت زمان ۱۲ ماه که توزیع آب در شهرک‌های محلاتی، نفت، صدف، وزارت خارجه و آرمانیه را انجام می‌دهد.

گفتنی است کل هزینه این طرح‌ها ۴۲میلیارد و ۱۴۱میلیون ریال برآورده شده است. همچنین شایان یادآوری است عملیات اجرایی طرح مخزن ۴۸ با گنجایش بیست‌هزار مترمکعب و با اعتبار ۱۲میلیارد ریال با هدف ذخیره آب جهت توزیع در محدوده تحت پوشش، در هفته دولت آغاز خواهد شد.