محمدجهرمی‌وزیر کار و امور اجتماعی در زنجان گفت: بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته به زودی شرکت‌های خدماتی تامین نیرو در ادارات دولتی حذف می‌شوند، زیرا قانون کار اجازه نمی‌دهد شرکت‌های خدمات تامین نیروی انسانی در رابطه با مشاغل غیرپیمانکاری به استخدام نیرو بپردازند. به گزارش خبرگزاری مهر‌، وی از ممنوعیت پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش به طرح‌های اقتصادی زودبازده با اشتغال‌زایی برای کمتر از ۱۰نفر خبرداد و افزود: تنها ۱۰‌درصد از اعتبارات اختصاص یافته به ‌این طرح‌ها‌، باید برای طرح‌های خود اشتغالی هزینه شود. جهرمی‌خاطر نشان کرد: درحال حاضر طرح‌های خوداشتغالی با میزان اشتغال‌زایی پایین‌، سهم زیادی از این اعتبارات را به خود اختصاص داده است. وی به‌ الزامی‌بودن گذراندن دوره‌های آموزشی برای مجریان طرح‌هایی بابیش ‌از ۲۰۰‌میلیون ریال سرمایه‌گذاری اشاره کرد و یادآور شد: امسال اعتبارات این بخش به طرح‌هایی که مجریان آنها آموزش لازم را ندیده باشند‌، پرداخت نخواهد شد. جهرمی‌گفت: در حال حاضر بیش ‌از ۷۷۰هزار متقاضی اجرای طرح‌های اقتصادی زودبازده در کشور وجود دارد که با وجود این تعداد متقاضی‌، طرح‌ها باید با کمترین انحراف ممکن اجرا شوند. وی با تاکید بر این که هیچ یک از طرح‌های بنگاه‌های اقتصادی زودبازده نباید از گردونه نظارت خارج شود‌، گفت: برای ایجاد اشتغال بالا و پایدار در کشور این مسیر باید به‌ طور کامل مدیریت و هدایت شود.