معاون آموزشی دانشگاه پیام‌ نور از آغاز بررسی جذب دوهزار عضو هیات‌علمی در دانشگاه پیام نور خبر داد.اصغر ابوالحسنی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به اینکه تا کنون بیش از ۶‌هزار نفر خواستار عضویت هیات‌علمی دانشگاه پیام‌نور شده‌اند، گفت: نحوه ثبت‌نام برای عضویت هیات‌علمی دانشگاه پیام‌نور به صورت اینترنتی بود. وی با بیان اینکه بیشتر داوطلبان دارای مدرک تحصیلی دکترا هستند، گفت:‌ افراد ثبت‌نام کرده براساس اولویت زمانی و مدرک‌تحصیلی انتخاب می‌شوند.