«شهرام ناظری» خوانندگی گروه ارکستر سمفونیک «ازنابروک» آلمان را بر عهده خواهد داشت.

به گزارش ایلنا، «میشاییل درایر»، مدیر هنری جشنواره شرقی شهر اوزنابروک آلمان در این باره، گفت: گروه ارکستر سمفونیک «ازنابروک» که قرار است شهریورماه در تهران و اصفهان برنامه اجراکند، این برنامه را با حضور «شهرام ناظری» اجرا خواهد کرد.

وی ادامه داد: ما در حال برنامه‌ریزی برای اجرای ارکستر سمفونیک در تهران و اصفهان هستیم و اطمینان دارم که در نهایت موفق به اجرای آن خواهیم شد.