شرکت مخابرات استان قم در نظر دارد، ۹سری تجهیزات کافو نوری DLCو۱۰۰شماره‌ای را از طریق مناقصه خریداری کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۲۶ خردادماه با همراه داشتن رسید بانکی واریزی به مبلغ ۵۰هزار ریال واریزی به حساب سیبا شماره ۲۱۷۴۷۹۳۵۰۱۰۰۵ بانک ملی مرکزی قم به دبیرخانه شرکت واقع در بلوار ۱۵ خرداد، نرسیده به فلکه شهید محلاتی، طبقه اول، اتاق ۱۱۲ و سایت www.gom-telecom.ir مراجعه کنند یا با شماره تلفن‌های ۷۲۳۰۹۶۰ و ۷۲۳۰۹۶۸ (واحد قراردادها) تماس بگیرند.