شرکت مخابرات استان قم در نظر دارد ۶۶۹خط سیم کارت شماره‌های رند و مناسب (مرتب) تلفن‌همراه در مرحله دوم را از طریق مزایده به فروش برساند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده تا ۱۶خردادماه با همراه داشتن رسید بانکی واریزی به مبلغ ۵۰هزار ریال به حساب سیبا با شماره ۲۱۷۴۷۹۳۵۰۱۰۰۵ بانک ملی مرکزی قم به دبیرخانه شرکت واقع در بلوار ۱۵خرداد، نرسیده به فلکه شهید محلاتی، طبقه اول، اتاق ۱۱۲ و سایت www.gom-telecom.ir مراجعه کنند یا با شماره تلفن‌های ۷۷۸۶۵۶۵ و ۷۲۳۰۹۵۹ (واحد قراردادها) تماس بگیرند.