شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، میاندوآب در نظر دارد، کلیه امور تخلیه، بارگیری، پلمپ و اندازه‌گیری و کنترل نفت‌کش‌ها، اندازه‌گیری مخازن، ایمنی و آتش‌نشانی، نمونه‌گیری فرآورده‌ها نظافت کلیه محوطه انبار نفت، اطاق‌ها و دیگر مکان‌های مسقف و روباز، فضای سبز، آبدارخانه، سمپاشی و علف چینی انبار نفت و امور تایپ، دبیرخانه، امور دفتری، آبدارخانه ستاد منطقه واقع در میاندوآب و نظافت و نگهداشت ستاد منطقه و نواحی هشتگانه خود واقع در بوکان، مهاباد، نقده، پیرانشهر، سردشت، تکاب و شاهیندژ و نمازخانه‌های بین‌راهی را از طریق مناقصه واگذار کند.

از کلیه پیمانکاران واجد شرایط و دارای تاییدیه از اداره کل امور اجتماعی یا رتبه‌بندی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و گواهینامه HSE دعوت می‌شود تا ۱۵ خردادماه برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه به امور اداری شرکت واقع در میاندوآب، خیابان پاسداران، نرسیده به ساحلی مراجعه کنند یا با شماره تلفن‌ ۲۲۴۱۳۵۰-۰۴۸۱ تماس بگیرند.