شرکت سهامی مخابرات استان هرمزگان در نظر دارد، ارائه خدمات چاپ و تکثیر اوراق، اسناد و مدارک اداری و خدمات تهیه اوزالید و زیراکس در سایزهای مختلف را از طریق مناقصه واگذار کند. متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۱۹خرداد ماه به نشانی بندرعباس، گلشهر، رسالت جنوبی، ساختمان مرکزی مخابراتی سایت www.TCi.Hormozgan.ir مراجعه کنند یا با شماره‌تلفن‌های ۸۱۱۲۲۵۸ و ۶۶۶۹۵۲۹ تماس بگیرند.