حضرت آیت‌ا... خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز سه شنبه در دیدار رییس‌جمهوری تاجیکستان، همبستگی بیشتر کشورهای فارسی زبان را عاملی برای تقویت توانایی درونی این کشورها دانستند. ایشان با یادآوری پیوندهای عمیق فرهنگی و تاریخی میان‌ایران، تاجیکستان و افغانستان افزودند‌: توانایی ذاتی و درونی ملتها، عامل اصلی پیشرفت و اقتدار آنهاست و همبستگی کشورهایی که از لحاظ دین، فرهنگ و «تاریخ و تمدن»، اشتراکات فراوان دارند باعث افزایش توانایی درونی آنها خواهد شد. حضرت آیت‌ا... خامنه‌ای دین مبین اسلام را زمینه‌ساز وحدت کشورهای اسلامی برشمردند و خاطرنشان کردند: اگر وحدت جهان اسلام محقق شود، امت اسلامی از توانایی درونی عظیمی برای «پیشرفت و توسعه» و ارتقای جایگاه جهانی بهره‌مند خواهد شد.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به زمینه‌های فراوان گسترش روابط میان ایران و تاجیکستان، افزودند: تاجیکستان قطعه‌ای جداناپذیر از فرهنگ ایران و تقویت مناسبات با ملت دوست و برادر تاجیکستان، جزو سیاست‌های اصولی جمهوری اسلامی ایران است. رییس‌جمهوری تاجیکستان نیز پیشرفت، شکوفایی و توانایی جمهوری اسلامی ایران را باعث افتخار همه ملتهای مسلمان خواند. امامعلی رحمان افزود: دشمنان اسلام و جمهوری اسلامی، نمی‌خواهند مناسبات کشورهای منطقه و جهان اسلام با ایران گسترش یابد اما پیشرفت‌ها و سیاست‌های وحدت بخش ایران، برای منطقه و جهان اسلام، مغتنم و غرورآفرین است. رییس‌جمهور تاجیکستان با ابراز خرسندی و تشکر فراوان از افزایش سرمایه گذاری و طرح‌های ایرانیان در این کشور افزود: افزایش بیشتر مناسبات تجاری و به ویژه اتصال سه کشور ایران، افغانستان و تاجیکستان از طریق خط آهن، منافع فراوانی را برای آسیای مرکزی و حتی چین در دسترسی به خلیج فارس و آبهای آزاد به همراه خواهد آورد.