نتایج یک نظرسنجی درباره بنزین
توکلی: بنزین مازاد بر سهمیه نداریم
دولت: بنزین آزاد هم داریم
دنیای‌اقتصاد- تنها ۶۶نفر از ۲۰۲نماینده حاضر در رای‌گیری دیروز مجلس با دو فوریت طرح لغو سهمیه‌بندی بنزین و عرضه این کالا با نرخ واحد ۱۵۰تومان موافقت کردند که به دنبال آن این طرح از دستور کار خارج شد. به نظر می‌رسد این طرح، آخرین تلاش برای جلوگیری از اجرای قانون بودجه سال‌جاری برای سهمیه‌بندی بنزین از ابتدای خرداد بود و به این ترتیب می‌توان از قطعیت یافتن اجرای سهمیه‌بندی سخن گفت.

براساس قانون سهمیه‌بندی، بنزین مازاد بر سهمیه نیز با نرخ آزادی که از سوی دولت تعیین می‌شود، عرضه خواهد شد. سازمان مدیریت دیروز در پاسخ به اظهارات احمد توکلی که گفته بود براساس قانون، قرار نیست بنزین مازاد بر سهمیه داشته باشیم، اعلام کرد که براساس تصمیمات متخذه، بنزین به صورت آزاد نیز عرضه خواهد شد. براساس یک نظرسنجی از مردم، بنزین آزاد با 54درصد رای در مقابل رای 46درصدی سهمیه‌بندی صرف، طرفدار بیشتری دارد که به نوعی حاکی از حمایت مردم از راه میانه است.