شرکت آب و فاضلاب استان گلستان در نظر دارد، یک هزار و ۳۵۰متر لوله چدن تایتون به همراه واشر مربوطه سایز ۵۰۰میلی‌متر با فشار کار ۱۰اتمسفر موردنیاز خود را از طریق مناقصه خریداری کنند.

از تولیدکنندگان و فروشندگان دعوت می‌شود تا ۲۶ اردیبهشت‌ماه برای اطلاعات بیشتر، دریافت اسناد مناقصه و ارائه پیشنهاد به نشانی گرگان، بلوار نهارخوران، عدالت ۵۷ (جام‌جم)، شرکت آب و فاضلاب استان گلستان، واحد بازرگانی مراجعه کنند.