شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان در نظر دارد، تامین نیروی کار و انجام امور خدماتی مورد نیاز خود را از طریق مناقصه واگذار کند.

افراد حقیقی و حقوقی متقاضی می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۲۶ اردیبهشت‌ماه به نشانی همدان، بلوار فرودگاه، شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان مراجعه کنند یا با شماره تلفن ۲۵۴۷۱۰۳-۰۸۱۱ تماس بگیرند.