شرکت سهامی مخابرات استان کهگیلویه و بویراحمد در نظر دارد، نگهداری شبکه هوایی و کابل مرکزی خود را به صورت محوری (۱۱محور) واقع در شهرستان‌های بویراحمد، گچساران، دهدشت، دنا را از طریق مناقصه واگذار کند. از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی دعوت می‌شود تا ۲۶ اردیبهشت‌ماه با در دست داشتن رسید بانکی به مبلغ ۳۰هزار ریال برای هر محور جداگانه به حساب جاری ۱۰۰۰۰ نزد بانک صادرات شعبه یاسوج به اداره تدارکات شرکت واقع در گلستان ۱۳ مراجعه کنند یا با شماره تلفن‌های ۲۱۱۹۳۲۷-۰۷۴۱ و ۲۲۲۳۱۱۹ تماس بگیرند.