سیمان تهران- شرکت سهامی عام در نظر دارد عملیات استخراج، بارگیری و حمل ماهیانه ۶۰۰ هزار تن سنگ از معدن لپه زنک به کارخانجات سیمان تهران را از طریق مناقصه واگذار کند. متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر، دریافت اسناد مناقصه و ارائه پیشنهاد تا ۳۰ اردیبهشت ماه به دبیرخانه شرکت واقع در خیابان فردوسی، خیابان تقوی (کوشک سابق) شهید انوشیروانی (ارباب جمشید شمالی) شماره یک مراجعه کنند.