شرکت تجهیزات ایمنی راه‌ها در نظر دارد اقلام مورد نیاز خود شامل ۲۰۰ تن ورق گالوانیزه به صورت کویل ضخامت ۲ میلیمتر عرض یک هزار میلیمتر عرض یک هزار میلیمتر، یکصد تن ورق گالوانیزه به صورت کویل ضخامت ۵/۱ میلیمتر عرض یک هزار میلیمتر، یکصد هزار تن پروفیل ۴۰×۹۰×۹۰ و ۵۰ تن پروفیل ۹/۲×۶۰×۶۰ (در مناقصه اول) و ۳هزار و ۵۰۰ عدد قاب تابلو دایره قطر ۹۰ (لبه‌دار) (در مناقصه دوم) را از طریق مناقصه خریداری کند.