شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه (سهامی خاص) در نظر دارد یک دستگاه جراثقال ۱۰ تن تا شونده (خمیده) بدون وینچ‌ با بوم‌های هیدرولیکی با ارتفاع طول بوم ۱۰ متر از سطح شاسی کامیون را از طریق مناقصه خریداری کند. متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۲۵ اردیبهشت ماه به امور بازرگانی و انبارهای شرکت واقع در کرمانشاه، خیابان شهید امجدیان (سیلو)، دفتر نمایندگی برق غرب واقع در تهران، میدان ونک، خیابان برزیل، ساختمان شهید عباسپور، بلوک ۲، طبقه ۷ یا سایت www.tavanir.org.ir مراجعه کنند یا با شماره تلفن ۸۲۳۳۷۸۹-۰۸۳۱ تماس بگیرند.