شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۷ استان اردبیل در نظر دارد حمل‌ونقل شهری محمولات قند و شکر و برنج به میزان تقریبی ۵۰هزار تن در سطح استان اردبیل و عملیات تخلیه و بارگیری محمولات قند و شکر و برنج، روغن و حبوبات و دفتره و غیره به میزان تقریبی ۵۰هزار تن در انبارها سطح استان شامل ۳۵هزار تن انبار اردبیل، ۵هزار تن انبار گرمی، ۵هزار تن انبار مشگین‌شهر و ۵هزار تن انبار خلخال را از طریق مناقصه واگذار کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۲۵ اردیبهشت‌ماه به دبیرخانه شرکت واقع در اردبیل، خیابان امام خمینی، روبه‌روی بیمارستان فاطمی مراجعه کنند.