نگاه سوم - موضوع اصلی نود و نهمین شماره ماهنامه «اقتصاد ایران» با توجه به شرایط و فضای خاص جهانی به بررسی جایگاه منافع ملی ایران در روابط بین‌الملل اختصاص یافته است. چشم‌انداز قطعنامه‌ها ابهامات استراتژیک ایران و آمریکا، هوشمندی رهبری، پیشنهادات لانتوس برای به چالش کشیدن ایران، سیاست‌ انرژی در دل استراتژی امنیت ملی، نیروگاه بوشهر گروگان روس‌ها و گفت‌وگو با برخی از نمایندگان مجلس و استادان دانشگاه در خصوص تحریم و مساله هسته‌ای و راهکارهای برون رفت از شرایط فعلی عناوین دیگر مطالب شماره ۹۹ ماهنامه «اقتصاد ایران» را تشکیل داده‌اند.