نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک مرحله‌ای شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی مخالفت کردند. به گزارش خبرگزاری فارس در جلسه علنی دیروز مجلس بررسی جزییات طرح فوریتی اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ادامه یافت و موادی از آن به تصویب رسید.

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مورد ماده ۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳ دی ماه ۷۸ نظر داده بود که انتخابات مجلس شورای اسلامی یک مرحله‌ای و با کسب اکثریت نسبی کل آرا باشد که حسن سبحانی نماینده دامغان پیشنهاد حذف آن را داد.

نمایندگان مجلس نیز به حذف این نظر رای مثبت دادند و بر این اساس طبق قانون مصوب دی ماه ۷۸ انتخاب نمایندگان کماکان در مرحله اول منوط به کسب اکثریت حداقل یک چهارم کل آرا و در مرحله دوم و همچنین انتخابات میان‌دوره‌ای با کسب اکثریت نسبی به هر میزان خواهد بود.

نمایندگان درحالی با نظر کمیسیون مخالفت کردند که دولت موافق یک مرحله‌ای شدن بود.

همچنین بر اساس مصوبه نمایندگان، کاندیداهای نمایندگی مجلس باید شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا دهند.