نماینده تبریز از احتمال تجدید نظر در قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون تامین‌اجتماعی خبر داد. عشرت شایق، عضو فراکسیون اکثریت مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، گفت: به منظور کمک به ایجاد اشتغال و برون‌رفت صنایع از بحران اقتصادی موجود و همچنین تشویق کارفرمایان به پرداخت بدهی معوقه سنواتی بابت حق بیمه و بیمه بیکاری کارکنان خود، قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون تامین‌اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه‌شدگان و حق بیمه مربوط اقدام نمی‌کنند، مورد تجدیدنظر قرار می‌گیرد. وی افزود: لایحه اصلاح این قانون از سوی دولت ارائه شده و با تصویب یک فوریت آن در دستور کار مجلس قرار گرفته است که در صورت تصویب نهایی آن جرایم کارفرمایانی که تا اسفند سال ۸۴ دارای بدهی حق بیمه و بیمه بیکاری به سازمان تامین‌اجتماعی هستند در صورت پرداخت، بدهی‌های معوقه بخشوده خواهد شد.