هیات دولت به منظور حمایت از مراسم عزاداری‌های حسینی ایام محرم مبلغ ۶میلیارد تومان در اختیار وزارت ارشاد می‌گذارد. به گزارش خبرگزاری فارس، هیات وزیران در جلسه‌ چهارم بهمن امسال بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده ۵۵ قانون محاسبات عمومی کشور مبلغ ۶میلیارد تومان از محل اعتبارات هزینه‌های پیش‌بینی نشده قانون بودجه سال ۸۵ کل کشور، به منظور حمایت از مراسم عزاداری‌های حسینی ایام محرم (طرح فجر آفرینان عاشورایی) در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار می‌دهد تا پس از تبادل موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.