وزارت تعاون بر اساس کارشناسی ۱۴ راهبرد اجرایی را با هدف دستیابی به اهداف توسعه بخش تعاون تدوین کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عباسی وزیر تعاون در نشست مشترک اعضای هیات مدیره و بازرسی اتاق تعاون مرکزی با بیان مطلب فوق اظهار داشت: وزارت تعاون، اتاق تعاون و اتحادیه اگر چه از لحاظ جایگاه قانونی دارای تفاوت‌های اجرایی هستند، ولی همه آنها یک هدف مشترک را دنبال می‌کنند.وی تصریح کرد: در راستای ابلاغیه سیاست کلی اصل ۴۴، تاکید مجدد مقام معظم رهبری و حمایت گسترده مسوولان از بخش تعاون هم‌اکنون یک فرصت تاریخی برای این بخش ایجاد شده است.وزیر تعاون افزود: در راستای سیاست‌های راهبردی و اجرایی شدن این راهبردها هر یک از بخش‌های اعم از دولتی ( وزارت تعاون ) و غیر دولتی ( اتاق تعاون اتحادیه‌ها) دارای وظایفی خواهند بود که می‌تواند با عملکرد مثبت خود نقش تاثیر گذار داشته باشد.ابوالقاسم سرحدی‌زاده، رییس هیات مدیره اتاق تعاون نیز اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را با هدف توسعه همه جانبه بخش تعاون از مهم‌ترین برنامه‌های اتاق تعاون خواند و همکاری و هماهنگی بین وزارت تعاون و اتاق تعاون با هدف واگذاری تصدیگری‌های بخش دولتی به بخش غیردولتی را یادآور شد.