قبل از برگزاری جلسات شورای عالی کار درباره تعیین دستمزد، جلسه‌ای را با گروه کارفرمایی خواهیم داشت تا در این جلسه به توافقاتی درباره تعیین دستمزد سال آینده دست پیدا کنیم. علی دهقان‌کیا، عضو هیات‌مدیره کانون هماهنگی شورای اسلامی‌ کار تهران، در گفت‌وگو با ایسنا، افزود: براساس بررسی‌های انجام شده به این نتیجه رسیدیم که دستمزد کارگران برای سال آینده به صورت تک نرخی تعیین شود. دهقان‌کیا درباره پیشنهاد رقم ۳۰۰‌هزار تومان برای تعیین حداقل دستمزد کارگران از سوی ستاد مزد وزارت کار و امور اجتماعی بیان کرد: بعید است که وزارت کار چنین رقمی‌ را پیشنهاد کند و در شورای‌عالی کار به تصویب برسد. وی با بیان اینکه فرمول پیشنهادی جامعه کارگری به زودی نهایی می‌شود، تصریح کرد: در حال حاضر فاصله دستمزد کارگران با خط فقر نسبت به سال گذشته افزایش بیشتری یافته است؛ به طوری که میزان خط فقر در سال گذشته ۲۹۲‌هزار تومان و حداقل دستمزد ۱۲۰‌هزار تومان بود اما امسال خط فقر ۳۵۰‌هزار تومان و حداقل دستمزد ۱۵۰‌هزار تومان است که با ادامه روند فعلی در تعیین دستمزد این فاصله باز هم افزایش خواهد یافت.