مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی با اشاره به کسری بودجه ۱۲۰‌میلیارد تومانی صندوق بیمه ‌بیکاری در سال جاری گفت: این رقم کسری بودجه برای پرداخت مقرری بیمه ‌بیکاری در متمم بودجه دیده نشده است.

داود مددی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس افزود: با توجه به افزایش افراد مشمول دریافت بیمه بیکاری در هر سال، سازمان تامین‌اجتماعی برای پرداخت مستمری ماهانه آنها با مشکل مواجه شده و هر سال با کسری در بودجه این صندوق مواجه می‌شود.

وی با اشاره به این‌که در متمم بودجه سال ۸۵ اعتباری برای کسری صندوق بیمه بیکاری لحاظ نشده است، درباره پرداخت مقرری بیمه بیکاری افراد تحت پوشش این صندوق گفت: به هر حال این صندوق به هر شکلی باشد، مقرری افراد تحت پوشش خود را پرداخت می‌کند و در پرداخت‌های خود فاصله نمی‌اندازد. مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی اظهار داشت: در سال جاری حدود ۱۴۴هزار نفر مشمول استفاده از مقرری بیمه بیکاری شده‌اند.

مددی گفت: دولت با پرداخت بدهی‌های خود به سازمان تامین‌اجتماعی می‌تواند مشکل کسری بودجه‌های این سازمان را حل کند.