بیزینس مانیتور در تازه‌ترین گزارش خود پیش‌بینی کرد سرانه تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری به سه هزار و ۲۱۷ دلار برسد. به گزارش ایسنا، آمارهای منتشر شده در گزارش سه ماه دوم ۲۰۰۷ بیزینس مانیتور حاکی از آن است که سرانه تولید ناخالص داخلی ایران که در سال گذشته معادل دو هزار و ۷۱۵ دلار بوده است، در سال ۸۶ به سه هزار و ۵۱۴ دلار خواهد رسید. روند صعودی سرانه تولید ناخالص داخلی طی سال‌های بعد ادامه خواهد داشت، به طوری که این شاخص در سال ۸۷ به سه هزار و ۸۷۶ دلار، در سال ۸۸ به چهار هزار و ۶۷۱ دلار و در سال ۸۹ به پنج هزار و ۶۲۳ دلار خواهد رسید.

سال ۹۰ سالی است که سرانه تولید ناخالص داخلی برابر با شش هزار و ۷۶۱ دلار برای کشور به ثبت خواهد رسید که نسبت به سال گذشته افزایش ۵/۲ برابری نشان می‌دهد. بیزینس مانیتور در گزارش خود اعلام کرده است که تولید ناخالص داخلی اسمی‌ ایران در سال جاری با ۳۸میلیارد دلار افزایش به ۲۲۵میلیارد و ۶۸۰میلیون دلار می‌رسد.

بنا بر این گزارش، تولید ناخالص داخلی اسمی‌ ایران در سال ۸۴ معادل ۱۸۸میلیارد و ۷۴۰میلیون دلار بوده است که انتظار می‌رود در سال آینده (۸۶) با ۶۰میلیارد افزایش به ۲۴۸میلیارد و ۷۱۰میلیون دلار بالغ شود.

تولید ناخالص داخلی اسمی‌ کشورمان در سال‌های ۸۷ و ۸۸ به ترتیب ۲۷۶میلیارد و ۸۴۰میلیون دلار و ۳۳۶میلیارد و ۷۰۰میلیون دلار پیش‌بینی شده است که انتظار می‌رود با تداوم روند صعودی این شاخص در سال ۸۹ بالغ بر ۴۰۹میلیارد و ۵۰میلیون دلار باشد. سال ۱۳۹۰ سالی است که تولید ناخالص داخلی برابر با ۴۹۶میلیارد و ۲۹۰میلیون دلار برای کشور به ثبت خواهد رسید که نسبت به سال ۸۴ از افزایش ۶/۲ برابری برخوردار خواهد بود.

در همین حال تولید ناخالص داخلی اسمی‌ کشور به ریال نیز محاسبه شده است و انتظار می‌رود این شاخص که در سال گذشته معادل یک میلیون و ۶۹۱ هزار و ۸۱۴میلیارد ریال بوده است، طی سال جاری به دو میلیون و ۶۶هزار و ۶۸۴میلیارد ریال بالغ شود. در سال ۸۶ کشور شاهد افزایش ۵۰۰هزار میلیارد ریالی تولید ناخالص داخلی اسمی‌ به دو میلیون و ۵۰۶هزار و ۲۸۴میلیارد ریال خواهد بود که این میزان در سال ۸۷ با گذر از مرز سه میلیون میلیارد ریال برابر با سه میلیون و ۴۵هزار و ۲۷۶میلیارد ریال خواهد بود.

در سال ۸۸ و ۸۹ تولید ناخالص داخلی اسمی‌ کشور به ترتیب سه میلیون و ۷۰۳هزار و ۷۳۶میلیارد ریال و چهار میلیون و ۴۹۹هزار و ۵۲۶میلیارد ریال پیش‌بینی شده است. تولید ناخالص داخلی اسمی‌ ایران در سال ۱۳۹۰ از مرز پنج میلیون میلیارد فراتر می‌رود و در این سال برای این شاخص رقم پنج میلیون و ۴۵۹هزار و ۴۵۴میلیارد ریال به ثبت خواهد رسید.