مرکز‌ آموزشی درمانی افضلی‌پور کرمان در نظر دارد، امور نگهداری تاسیسات را از طریق مناقصه به شرکت‌های واجد شرایط واگذار کند.

شرکت‌های متقاضی می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا هشتم اسفند ماه به دبیرخانه آن مرکز واقع در کرمان، بزرگراه امام‌خمینی، جنب دانشگاه شهیدباهنر مراجعه کنند.