شرکت پشتیبانی امور دام کشور، نمایندگی استان چهارمحال و بختیاری در نظر دارد عملیات کشتار دام سبک و سنگین کشتارگاه صنعتی جونقان را از طریق مناقصه واگذار کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا هشتم اسفندماه با در دست داشتن فیش بانکی به مبلغ ۵۰هزار ریال واریزی به حساب ۵/۸۰۰۰۴ بانک ملت شعبه مرکزی شهرکرد به پشتیبانی امور دام کشور واقع در شهرکرد، خیابان کاشانی، جنب دانشگاه علوم پزشکی مراجعه کنند یا با شماره تلفن‌های ۲ و ۳۳۴۴۴۸۱-۰۳۸۱ تماس بگیرند.