راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، اداره کل راه‌آهن شرق در نظر دارد آب شرب برای ایستگاه بافق - کاشمر را از طریق مناقصه واگذار کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ششم اسفندماه با در دست داشتن رسید بانکی به مبلغ یکصد هزار ریال واریزی به حساب ۹۱۶۳۹ (وجوه درآمد) بانک ملی شعبه طبس به نشانی شهرستان طبس، ایستگاه راه‌آهن، اداره کل راه‌آهن شرق، امور قراردادها یا سایت وزارت راه و ترابری www.iranets.ir و سایت راه‌آهن www.irir.com مراجعه کنند یا با شماره تلفن های ۱۰۱۲-۰۳۵۳۴۲۳۱۰۱۰ و داخلی ۲۲۹۹ تماس بگیرند.