شهرداری طالقان در نظر دارد، خرید و نصب سیستم نرم‌افزار شهرسازی و درآمد را از طریق مناقصه واگذار کند.

شرکت‌هایی که توانایی انجام کار را دارند می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۱۲ اسفند ماه به واحد امور مالی شهرداری طالقان مراجعه کنند.