شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان در نظر دارد تامین بخشی از نیروهای خدماتی مورد نیاز خود را از طریق مناقصه واگذار کند.

پیمانکاران واجد شرایط متقاضی می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ششم اسفندماه به نشانی اصفهان، ابتدای اتوبان ذوب‌آهن، خیابان قائمیه، بلوار شفق، (ساختمان نسوز آذر)، دفتر شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان یا سایت اینترنتی www.Esfahansteeel.com مراجعه کنند یا با شماره‌تلفن‌های ۷۸۰۶۹۷۰-۷۸۰۷۷۴۰-۰۳۱۱ تماس بگیرند.