شرکت حمل و نقل و خدمات دریایی آبادان (سهامی خاص) در نظر دارد تهیه و سرو صبحانه و ناهار پرسنل خود را به تعداد ۷۵۰ تا ۸۰۰ پرس را از طریق مناقصه واگذار کند.

پیمانکاران واجد شرایط می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا دهم اسفند‌ماه به محل شرکت واقع در تهران، ۶۵ متری فتح (جاده قدیم کرج)، کیلومتر ۵ مراجعه کنند.