سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران در نظر دارد امور حمل و نقل و سرویس‌های اداری خود را از طریق مناقصه واگذار کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۱۶ اسفند‌ماه به نشانی تهران، خیابان دکتر بهشتی، روبه‌روی خیابان پاکستان پلاک ۳۲۶، ساختمان شماره ۲، طبقه اول، اتاق شماره ۱۳ واحد امور قراردادها مراجعه کنند یا با شماره تلفن‌های ۴-۸۸۷۴۶۰۸۲ تماس بگیرند.