تنها مجموعه شعر ترکی به‌جامانده از حسین منزوی با نام «دومان» به‌زودی منتشر می‌شود. به‌گزارش ایسنا، «دومان» شامل غزل‌های ترکی منزوی، قرار است با مقدمه مفتون امینی به‌چاپ برسد. دفتر اول آثار منزوی شامل شعرها، نیز با مقدمه محمدعلی بهمنی منتشر می‌شود. این مجموعه با تفکیک محتوایی شعرهای منزوی به غزل، نیمایی، سپید، مثنوی و... تا زمان برگزاری نمایشگاه کتاب از سوی انتشارات آفرینش ارائه خواهد شد. این غزل‌سرای معاصر اردیبهشت سال ۱۳۸۳ در سن ۵۸سالگی به‌علت بیماری قلبی و تنفسی درگذشت.