متخصصان در آخرین مطالعات خود دریافته‌اند که بازی با کنسول‌های جدیدی که از سوی شرکت‌های سونی، مایکروسافت و نینتندو ساخته شده می‌تواند باعث مصرف کالری بیشتر در کاربران و جلوگیری از چاقی شود. به گزارش ایتنا، برخی کنسولی‌ها مثل Nintendo Wii کاربران را مجبور می‌کنند حین انجام بازی‌های ویدئویی حرکات بدنی بیشتری را انجام دهند.

این مطالعات که در دانشگاه جان‌مورس لیورپول انجام شده نشان می‌دهد، استفاده مستمر از این کنسول‌های بازی باعث خواهد شد تا هر یک از کاربران در طول یک سال ۲۵/۱۲ کیلوگرم وزن کم کنند.

مطالعات حاضر بر اساس این فرضیه انجام شد که بازی‌های کامپیوتری و کنسول‌های جدید بازی می‌توانند حرکات‌های بدنی و مصرف کالری در کاربران را افزایش دهند.

کارشناسان برای به‌دست آوردن این نتایج، میزان تحرکات بدنی ناشی از بازی با کنسول Wii و کنسول‌های قدیمی را به‌طور کامل مورد مطالعه قرار دادند.

در پایان این پژوهش مشخص شد که کنسول‌های جدید باعث خواهند شد تا کاربران حین انجام بازی فعالیت‌های بدنی بیشتری را انجام دهند و انرژی بیشتری را مصرف کنند.