گروه کامپیوتر - سال‌های باقیمانده دهه اخیر چشم‌انداز امیدوارکننده و رو به رشدی را برای صنعت مخابرات و ارتباطات راه دور به تصویر خواهند کشید. آخرین گزارش مجمع جهانی صنایع مخابرات (TIA) در این زمینه آماری ارائه داده که این موضوع را تایید می‌کنند. براساس این گزارش تقاضا برای خدمات پهنای باند و اینترنت پرسرعت، درآمد جهانی این صنعت را در سال گذشته تا ۱/۱۲درصد افزایش داده است.

این جریان در نهایت درآمد حاصل از فروش محصولات مخابراتی را در سال ۲۰۰۶ به ۱/۲تریلیون دلار رساند.

کارشناسان معتقدند این روند در سطح دنیا ادامه پیدا خواهد کرد تا آنجا که میزان درآمد حاصل فروش صنعت جهانی مخابرات تا پایان سال ۲۰۱۰ به ۳تریلیون دلار خواهد رسید.

آخرین گزارش مجمع جهانی صنایع مخابرات نشان می‌دهد، میزان درآمد حاصل از فروش این صنعت در سال ۲۰۰۰ به یک تریلیون دلار رسیده و این رقم امسال به ۳/۲تریلیون و تا سال ۲۰۰۸ به ۵/۲تریلیون دلار خواهد رسید.

کارشناسان و متخصصان در این مورد می‌گویند: «گسترش میزان استفاده از خدمات پهنای باند، رشد خدمات ارتباطات بی‌سیم، افزایش تعداد کاربران موبایل و افزایش چشمگیر سرمایه‌گذاری در خرید تجهیزات شبکه‌های مخابراتی عمومی در حقیقت عوامل اصلی این روند رو به رشد بوده‌اند».

این در حالی است که TIA پیش‌بینی کرده بود درآمد حاصل از خدمات جابه‌جایی در سال ۲۰۰۷ به ۲/۱تریلیون دلار می‌رسد در حالی که این رقم برای سال گذشته ۱/۱تریلیون دلار بوده است.

این روزها اما کارشناسان معتقدند درآمد حاصل از کاربری اینترنت در صنعت مخابرات از ۱۱۷میلیون دلار در سال گذشته، امسال به ۱۳۸میلیون دلار می‌رسد.

ارزش فروش تجهیزات و نرم‌‌افزارهای مربوطه هم امسال به ۹/۳۴۷میلیون دلار خواهد رسید.

نرخ درآمد حاصل از خدمات حمایتی و امور مشترکین هم امسال به ۱/۶۶۱میلیون دلار می‌رسد در حالی که این رقم برای سال قبل، ۶/۵۷۵میلیون دلار بوده است.

این گزارش نشان می‌دهد نرخ رشد سالانه بازار جهانی خدمات اینترنت بی‌سیم و پرسرعت در فاصله سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰ به ۲/۱۲درصد می‌رسد و میزان دسترسی کاربران به اینترنت پرسرعت هم با میزان رشد سالانه ۶/۱۷درصد افزایش پیدا می‌کند. در مقابل اما میزان استفاده از اینترنت dial-up تا سال ۲۰۱۰ با نرخ سالانه ۴/۰درصد کاهش پیدا می‌کند.

مدیر عامل TIA معتقد است این جریان رو به رشد نتیجه علاقه زیاد کاربران به استفاده از تکنولوژی‌های ارتباطی جدید مانند اینترنت پرسرعت و VOIP است.