سایت جهان وابسته به علیرضا زاکانی نماینده اصولگرای تهران نوشت: اقتصاد ایران در حال ورود به اقتصاد شبه دولتی است که کارشناسان خطر این فرآیند را از انحصارات دولتی و خصوصی بالاتر می‌دانند. به گزارش سایت جهان از سال ۸۴ تا ۱۵ مرداد ۸۸ سهام حدود ۲۶۴ شرکت دولتی به ارزش حدود ۵۴۴‌هزار میلیارد ریال به طرق مختلف از قبیل سهام عدالت، رد دیون، ارائه در بورس و مزایده و ۱۹‌درصد هم از طریق واگذاری بلوکی، واگذار شده است. از ابتدای سال ۸۶ سهام ۸۲ شرکت به ارزش ۳۶‌هزار و ۹۷۹ میلیارد ریال در قالب سهام بلوکی به بخش غیر دولتی واگذار شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد شرکت سرمایه گذاری شستا (وابسته به تامین اجتماعی) شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان (وابسته به موسسه مالی و اعتباری مهر؛ بسیجیان سابق)و صندوق‌های بازنشستگی بیش از ۴۶‌درصد ارزش کل سهام بلوکی واگذار شده را خریداری کرده اند. اگر خرید سهام شرکت‌های واگذار شده توسط همه نهاد‌های شبه دولتی را در نظر بگیریم، درصد سهم این نهاد‌ها از کل واگذاری‌ها بسیار بیش از ۴۶‌درصد خواهد بود. در خصوص سهام عدالت که بیش از ۵/۶۸‌درصد از واگذاری‌ها به آن مربوط می‌شود، می‌توان استدلال کرد که با توجه به مدیریت شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و شرکت‌های تعاونی و شهرستانی، این شرکت‌های شبه دولتی هستند که با اجرای خصوصی‌سازی به شیوه سهام عدالت در حال شکل‌گیری هستند. همه سهام واگذار شده به شیوه رد دیون هم به شبه دولتی‌ها واگذار شده است. با این توصیف ارزیابی گزارش‌های پژوهشی و بررسی کارشناسان حاکی از آن است که اقتصاد در حال ورود به اقتصاد غیر شفاف شبه دولتی است که خطر آن از انحصارات دولتی و خصوصی بیشتر است. گسترش دامنه شرکت‌های شبه‌دولتی در اقتصاد ایران، مسائل و آسیب‌هایی نظیر عدم تحقق کارایی اقتصادی، کاهش قدرت نظارت بر عملکرد شرکت‌ها، ایجاد انحصار و رکود بازار سهام را به دنبال خواهد داشت.