نگاه سوم - از میان ۷۱۵ داستانی که برای شرکت در دوره ششم مسابقه در سال ۱۳۸۶ارسال شد، براساس آرای داوران تعداد ۱۱۵ داستان به مرحله دوم داوری راه یافت و از میان آنها ۲۰ داستان برتر به شرح زیر انتخاب گردید: ۱ - ابرآویز سپیده به خاطر داستان «ناخن هاتو نجو»

۲ - پناهی آذر امیر به خاطر داستان «مایل به خاکستری»

۳ - پویان جواد به خاطر داستان «کلت کمری»

۴ - جوکار مرضیه به خاطر داستان «شبی در ونیز»

۵ - حیدری گوران فرهاد به خاطر داستان «بنگر به صفحه کلید»

۶ - رحیمی امیر به خاطر داستان «سایه‌ها»

۷ - رمضانی شیوا به خاطر داستان «لعنتی»

۸ - صادقی میلاد به خاطر داستان «بچه که مرد ،‌جلال کثافت»

۹ - فاتحی مهدی به خاطر داستان «عجب بهار کسالت‌آوری»‌

۱۰ - فرهومندتهرانی فائزه به خاطر داستان «فنجان‌های خالی»

۱۱ - فیوضات پیمان به خاطر داستان «کف دست»

۱۲ - قدیرمحسنی عباس به خاطر داستان «یک راز کوچک خیلی خیلی بزرگ»

۱۳ - مدنی نسرین به خاطر داستان «گورزا»

۱۴ - مشایخی ویدا به خاطر داستان «نقش برآب»

۱۵ - منوچهری مصطفی به خاطر داستان «خانه»

۱۶ - مهرانفر خزر به خاطر داستان «دکترکندی هلن را در باغچه خانه دفن کرده‌اند»

۱۷ - نادری اسکندری جواد به خاطر داستان «پنتی منتو»

۱۸ - نظری امیلیا به خاطر داستان «آقای سزار غمگین است»

۱۹ - نیک پسند ساسان به خاطر داستان «سد»

۲۰ - یارمحمدی آنیتا به خاطر داستان «هی سی سالت»

برندگان نهایی مسابقه از میان ۲۰داستان برگزیده انتخاب خواهند

شد.