معاون مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان در میزگرد تخصصی بررسی ابعاد اجتماعی طلاق، بر ضرورت تدوین برنامه جامعه کنترل طلاق و آسیب‌های اجتماعی آن تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست محمد اسحاقی با اشاره به وقوع ۴۸ درصد طلاق‌ها در پنج سال نخست زندگی مشترک، افزود: اگر چه میزان طلاق در سال‌های گذشته‌، رشد اندکی داشته است اما شتاب گرفتن این رشد‌، به عنوان آسیبی اجتماعی نگران کننده خواهد بود از این رو باید بر ضرورت کنترل وقوع طلاق در جامعه و بررسی همه جانبه این آسیب تاکید کرد.