وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تصویب اصلاحیه بودجه سال ۸۶ که روز سه‌شنبه در مجلس انجام شد، گفت: با تصویب این اصلاحیه با کسری بودجه مواجه نخواهیم شد.

داوود دانش جعفری وزیر امور اقتصادی و دارایی دیروز در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره اینکه ۷هزار میلیارد تومان منابع بودجه از طریق واگذاری شرکت‌های دولتی تامین خواهد شد و آیا این امر تاکنون محقق شده است، افزود: این مساله در طول سال تحقق پیدا خواهد کرد و ما امیدواریم بتوانیم تا پایان اسفند عمده این مطلب را محقق کنیم.

وی با بیان اینکه تاکنون مقدمات مربوط به رد بدهی دولت را فراهم کرده‌ایم، تصریح کرد: واگذاری‌ها به گونه‌ای است که منابع حاصل به سرعت وارد خزانه نمی‌شود و ممکن است که باز پرداخت تا چند سال به طول بیانجامد. دانش جعفری ادامه داد: ما تاکنون یک‌هزار و ۶۰۰میلیارد تومان واگذاری و بیش از ۲هزار میلیارد تومان نیز واگذاری سهام عدالت داشته‌ایم.

دانش جعفری همچنین در پاسخ به اینکه بودجه شرکت‌های دولتی برای سال ۸۷ براساس واگذار نشدن بخشی از سهام آنها تا پایان امسال به چه ترتیبی پیشنهاد شده است؟ گفت: بودجه شرکت‌های دولتی در شهریور ماه هر سال (در مقطع تهیه مجمع عمومی‌ همان سال) ارائه می‌شود و سپس نیز اجازه اصلاح برای بعد آن صادر می‌شود و ارتباطی با تنظیم آن با واگذاری‌ها در پایان سال ندارد. وی با ارائه مثالی در این زمینه تصریح کرد: در سال گذشته درصد قابل‌توجهی از سهام فولاد مبارکه وارد بورس شد، اگر امسال نیز در بودجه آورده می‌شود و در قالب بودجه شرکت‌های دولتی تلقی می‌شود، طبیعتا تا زمانی که کل این مجموعه واگذار نشده و در قالب بودجه دولتی لحاظ شود (به‌رغم این که درصدی از سهام آن متعلق به بخش خصوصی باشد) خود را نشان نمی‌دهد.