با انجام ۵هزار و ۷۷۲ مورد بازرسی از مراکز تولیدی، صنعتی و اقتصادی در ۹‌ماه ابتدای امسال، ۳هزار و ۵۹ کارفرمای متخلف استفاده‌کننده از کارگر غیر مجاز خارجی در استان تهران شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، آمار عملکرد سازمان کار و امور اجتماعی استان تهران در ۹ماه ابتدای سال‌جاری در خصوص طرح اخراج و جمع‌آوری نیروهای غیر مجاز کار خارجی که بیشتر از کشور افغانستان هستند نشانگر این است که این کارگران با نیروهای ایرانی جایگزین شده‌اند و نحوه جریمه، بازرسی‌ها و معرفی کارفرمایان متخلف به مراجع قضایی حاکی از شناسایی ۱۳ هزار و ۸۲۸ کارگر غیرمجاز خارجی است. این سازمان در این دوره زمانی با انجام ۵هزار و ۷۷۲ مورد بازرسی از مراکز تولیدی و اقتصادی استان تهران در خصوص اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی، موفق به شناسایی بیش از ۱۳هزار کارگر ساده غیرمجاز خارجی شده است. همچنین بر اساس بند «ج» ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، در مدت یاد شده ۴هزار و ۱۹۴ برگ جریمه نیز صادر شده که مبلغ ابلاغ شده به کارفرمایان متخلف بیش از ۸۹میلیارد و ۸۰۲میلیون ریال بوده است؛ این درحالی است که مبلغ وصول‌شده در همین مدت نیز بیش از ۲میلیارد و ۶۳۲میلیون ریال بوده است. بر پایه این گزارش، با انجام بیش از ۵هزار مورد بازرسی یاد شده ۱۴۷ نفر کارگر ایرانی جایگزین نیروهای کار غیرمجاز خارجی شده‌اند و در همین ارتباط نیز ۳هزار و ۵۹ کارفرمای متخلف نیز به مراجع قضایی معرفی شده است.

کمک بزرگ به دولت افغانستان

محمد جهرمی، وزیر کار و امور اجتماعی، در حاشیه جلسه هیات دولت درباره صادر نشدن کارت کار برای ۳۰۰هزار نفر کارگر افغانی و در خواست دولت افغانستان برای انجام صدور این کارت‌ها توضیح داد: همین میزان کارت کار که قرار شده صادر شود، حرکت بسیار بزرگ و کمکی به دولت و ملت دوست افغانستان است.