نایب‌رییس کمیته مالی و پشتیبانی خانه احزاب خبر داد که این کمیته پیشنهاد برقراری مجدد یارانه احزاب از سوی مجلس شورای اسلامی را به شورای مرکزی خانه احزاب ارائه کرده است. محمد شریفی مقدم در گفت‌وگو با ایسنا، افزود: با توجه به نقش احزاب در افزایش آگاهی‌های مردم، تقویت آنها می‌تواند به نفع مردم و در نهایت حاکمیت باشد.

وی با تاکید بر این که قطع یارانه ناچیز احزاب، فعالیت آنها را کم‌رنگ‌تر می‌کند، اظهار کرد: چون مباحث مالی در فعالیت احزاب تاثیرگذار است، پیشنهاد تخصیص مجدد یارانه احزاب از سوی شورای مرکزی خانه احزاب به رییس مجلس شورای اسلامی ارائه شده که امیدواریم هم وعده پی‌گیری‌های رییس مجلس محقق و هم نظر نمایندگان و کمیسیون‌های ذی‌ربط به این مساله جلب شود تا در ماه‌های پایانی فعالیت مجلس هفتم شاهد تخصیص بودجه اندک احزاب باشیم. شریفی مقدم ادامه داد: یارانه احزاب در گذشته حدود ۷۰۰میلیون تومان برای نزدیک به حدود ۲۰۰حزب بود. نایب‌رییس کمیته پشتیبانی و مالی خانه احزاب پیشنهاد این کمیته به شورای مرکزی خانه احزاب برای یارانه احزاب را یک میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: ظاهرا بحث تخصیص یارانه احزاب را نپذیرفته‌اند؛ از این رو امیدواریم حداقل نمایندگان در بخش بودجه‌های NGO‌ها و تشکل‌ها به این مساله توجه کنند.