شرکت گاز استان مازندران در نظر دارد، قاب و دریچه شیرآلات و نقاط آزمایش پتانسیل را از طریق مناقصه خریداری کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۲۲دی‌ماه به امور قراردادهای استان واقع در ساری، بلوار آیت‌ا... طالقانی، ساختمان مرکزی شرکت گاز مازندران، اتاق ۳۱۳ و سایت اینترنتی www.gas-mazandaran.ir و www.shana.ir مراجعه کنند.