شهرداری قم در نظر دارد، اجرای امور نصب کفپوش سالن ورزشی خود را از طریق مناقصه واگذار کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۲۲دی‌ماه به نشانی خیابان شهید لواسانی، نبش کوچه شماره ۹، ساختمان شهرداری مرکز،‌ اداره کارپردازی مراجعه کنند یا با شماره تلفن ۷۷۲۴۷۴۸-۰۲۵۱ تماس بگیرند.