شهرداری منطقه ۱۸ در نظر دارد، عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز، بوستان قائم واقع در سطح منطقه خود را از طریق مناقصه واگذار کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۲۲دی‌ماه به نشانی جاده ساوه، ابتدای شهرک حضرت ولیعصر، ساختمان مرکزی شهرداری منطقه ۱۸، واحد قراردادها و سایت www.tehran.ir مراجعه کنند.