دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان در نظر دارد احداث مجتمع کارگاهی خود را به متراژ یک‌هزار و ۳۵۰ متر مربع را از طریق مناقصه واگذار کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۲۲ دی ماه به نشانی مسجد سلیمان، دانشگاه آزاد اسلامی، دفتر حقوقی یا دفتر فنی مراجعه کنند.