شهرداری اسلامشهر در نظر دارد اجرای عملیات لکه‌گیری مکانیزه همراه با تراش آسفالت کمربندی حد فاصل میدان نماز یا میدان قائم را از طریق مناقصه واگذار کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۲۲ دی‌ماه به اداره قراردادهای شهرداری اسلامشهر مراجعه کنند.