شرکت صنعتی مهرآباد در نظر دارد حدود یک‌هزار و ۵۰۰ قلم انواع تجهیزات الکتریکی مازاد بر نیاز خود را که در صنایع برق به ویژه صنعت تابلوسازی مورد مصرف می‌باشد را از طریق مزایده به فروش برساند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده تا ۲۲ دی‌ماه به نشانی تهران، ابتدای بزرگراه فتح (ابتدای جاده قدیم کرج)، مهرآباد جنوبی، شرکت صنعتی مهرآباد مراجعه کنند.