دبیر شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان پیشنهاد کرد که «کمیته مشترک میان اصولگرایان و دیگر گروه‌ها» برای تبادل‌نظر درباره سلامت انتخابات، تشکیل شود.به گزارش ایرنا، شهاب‌الدین صدر گفت: از هرگونه حرکتی که افراطی‌گری را به حاشیه براند و افراد معقول و معتدل را از هر جناح و گروه سیاسی، در راستای حفظ منافع ملی و مصالح نظام گرد هم آورد، استقبال می‌کنیم. مدیر اجرایی جبهه متحد اصولگرایان تفکر افراطی را آفت حرکت‌های عقلایی، منطق‌گرایانه و مصلحت‌اندیشانه در راستای حفظ منافع ملی عنوان کرد و گفت: آنچه مانع از گفت‌وگو و تعامل سازنده میان احزاب و گروه‌های سیاسی شده، تنگ‌نظری‌های برخی از افراطیون است.