علیرضا زاکانی از دیدار نمایندگان جبهه متحد اصولگرایی با رضایی و قالیباف خبر داد. عضو ارشد جبهه متحد اصولگرا به ایسنا، گفت: بناست این دیدارها ادامه داشته باشد تا مقدمات تفاهم فراهم شود. به گفته‌ وی، شهاب‌الدین صدر، فدایی و مصلحی از سوی جبهه متحد ماموریت دارند که با چهره‌های مطرح جلسه برگزار و رایزنی کنند.