وزیر علوم از اخذ مجوز جذب ۳هزار عضو هیات علمی در سال‌جاری از سوی رییس‌جمهوری خبر داد. محمد‌مهدی زاهدی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با بیان این‌که سهمیه وزارت علوم برای جذب اعضای هیات علمی تا پایان برنامه چهارم توسعه فقط ۲‌هزار و ۵۰۰ نفر بود، گفت: از سهمیه جذب هیات علمی که توسط رییس‌جمهوری به وزارت علوم داده شده است‌، هزار نفر تا پایان سال جاری جذب دانشگاه‌های دولتی و ۲‌هزار نفر جذب دانشگاه پیام نور می‌شوند.

وی با اشاره به تعداد محدود اعضای هیات علمی در دانشگاه پیام نور افزود: تعداد اعضای هیات علمی در دانشگاه پیام نور کم و نگران‌کننده بود؛ اما با جذب ۲‌هزار عضو هیات علمی مشکل این دانشگاه برطرف می‌شود؛ اما همچنان مشکل دانشگاه آزاد و دانشگاه‌های غیرانتفاعی در مورد نسبت استاد به دانشجو وجود دارد.

وزیر علوم اظهار کرد: در حال حاضر نسبت استاد به دانشجو در دانشگاه‌های دولتی یک به ۱۹ است که این رقم بر اساس استاندارد نسبت استاد به دانشجو است.